Beställ

E-faktura

På grund av en lag från den 1 april i år kräver kommuner och regioner E-fakturor.

En kommun/regions ekonomisystem kräver ett korrekt referensnummer för att kunna ta emot våra fakturor. Referensnumret identifierar ofta beställare och/eller kostnadsställe och kan se väldigt olika ut beroende på organisation.

Om E-faktura skall skickas till er behöver vi därför ett korrekt referensnummer.

Information och inloggningsuppgifter skickas med e-post.
Det är viktigt att du anger din e-postadress!

Tack för du hjälper oss att bli effektivare.

Abonnemangsformer

1. Webbabonnemang (430 kr)
Skolans lärare kan hämta, titta på, eller skriva ut Veckans Nyheter via webben.

2. Webb- och e-postabonnemang (490 kr)
Utöver webbabonnemanget sker leverans till en eller två e-postadresser på kvällen innan första arbetsdagen i veckan.


Alla priser är per termin samt exklusive moms.

Villkor

1) Prenumerationen är fortlöpande och förlängs terminsvis automatiskt vid varje terminsstart. Anmälan om uppehåll och avslut träder i kraft vid den pågående terminens slut, och ska ske 1 månad innan ny termin påbörjas.

2) Förlaget ansvarar inte för utebliven leverans vid ej anmäld adressändring eller vid fel i teknisk utrustning utanför förlagets kontroll.

3) I e-postabonnemanget ingår utskick ca: 21:00 på söndagar.

4) Alla prenumeranter har tillgång till alla nummer, via våra webbsidor.

Utgivningsplan för vårterminen 2020

Vecka: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Påsklov i vecka 16.

Beställningsformulär

Fakturaadress

Övrigt meddelande